Syniadau Gweini Sanclêr

Am syniadau am ryseitiau cliciwch ar bob un o'r lluniau o gaws iogwrt organig.

Gall Caws Iogwrt Organig Sanclêr ychwanegu blas arbennig i amrywiaeth o brydau. Gallwch ddefnyddio Sanclêr fel pâst, ar dost, brechdanau, sgonau, myffins neu fagelau. Ychwanegwch y caws fel llenwad taten bob neu cymysgwch ef â sbageti i’w wneud yn hufennog. Cyn ei weini, ychwanegwch ef at saws bolognese neu bwytewch ef ar ei ben ei hun.

Caws Iogwrt

Caws Iogwrt dyda Chennin Syfi

Caws Iogwrt gyda Basil & Garlleg

© Copyright Sanclêr 2007 Cynhyrchyd gan Monddi