Dull
Heiniwch yr hambwrdd â ffoil. Rhowch y ffiled o eog yng nghanol y ffoil, gyda'r menyn a'r sudd lemwn o'i amgylch. Rhowch haenen o Gaws Iogwrt Organig Sanclêr ar yr Eog ac ychwanegwch bupur i roi blas. Lapiwch y ffoil yn llac o amgylch yr eog.

Coginiwch yn y popty ar 180°C am 10 munud.Y pryd haf perffaith...

Buddiannau Sanclêr
• Wedi'i wneud o Laeth Organig
• Dim cyffeithyddion na chymhorthion prosesu, dim ond caws iogwrt naturiol
• Heb ei felysu
• Dim halen ychwanegol
• Profiotig• Yn mynd yn berffaith gyda physgod, cig a phasta neu ar ben taten bob neu ar fara gwenith cyflawn cras.

Rhowch gynnig ar Gaws Iogwrt Organig gyda Basil a Garlleg

Eog a Sanclêr

'Pysgodyn y dydd'

Yn gweini 1
Cynhwysion
200g Ffiled o Eog
50g o Gaws Iogwrt Organig Sanclêr
10g o Fenyn
Ychydig o ddiferion o sudd lemwn
Pupur du i roi blas