Cyfarfod â rhai o fuches Glancynin...

Mabel

Judith

Betsie

‘Dwi'n mwynhau hefyd!” meddai Rebecca

Maent yn dweud ein bod yn hoffi sylw, ond pwy all ein beio? Rydym yn borwyr gwych ac yn ei drosi'n effeithiol i ddaioni naturiol. Rydym yn addo darparu ar gyfer y cwsmer ac ni fyddwn byth yn eu methu, bore neu nos. Mae'r cyfan yn ymwneud â'r genynnau (rydym yn wartheg MRI pedigri, neu Meuse-Rhine Issels i'r bridwyr). Rydym yn dwli cael ein maldodi gan y ffermwyr Elfyn a Rhian; maent yn credu mewn natur a maeth, gan roi'r amodau byw perffaith i ni. Ni fu bywyd erioed mor dda! Mae'n rhaid i ni gynnal y safonau ferched - credwn yn ffordd organig Glancynin.