Cyfarfod â rhai o fuches Glancynin...

Judith

Rebecca

Betsie

"Rwy'n cl!" meddai Mabel

Yr olaf i mewn i'r parlwr godro, a'r cyntaf allan o giât a adewir ar agor. Fydda i ddim yn neidio dros y lleuad. Dwi'r un mor hapus â Leisa fy nghyfnither - a'm chwiorydd a'm modrybedd. Dwi uwch ben fy nigon yma ar lifddolydd afon Cynin, sy'n rhedeg trwy gefn gwlad Sir Gaerfyrddin ar ei ffordd i'r môr. Pan oedd hi'n nosi gwelais ddyfrgi a'i genau yn chwarae yng nghanol y brwyn a chlywais ylfinir ar ei ffordd i'r aber. Nos da, oddi wrth un fuwch fodlon! Mae'r glaswellt yn drwchus ar yr ochr hon i'r clawdd - Dwi'n falch o fod yma yng Nglancynin!