Cyfarfod â rhai o fuches Glancynin...

Mabel

Rebecca

Judith

"Helo! Tywysoges Betsie ydw i.”

Roedd fy nheulu'n boblogaidd iawn yn yr Iseldiroedd - gyda choesau cryf, cegau mawr llydan, marciau browngoch a gwyn - ond rydym yn teimlo'r un mor gartrefol yn Sanclêr. Crafa fy nghefn i, drwy adael i mi rwbio yn erbyn drws y parlwr godro, ac fe wna i grafu dy gefn di, drwy ddarparu'r llaeth delfrydol i ti, i wneud y caws perffaith. Mae'n rhaid i ti gytuno bod hynny'n cl! A phaid ag anghofio - fe glywest ti hyn gyntaf yng Nglancynin. Bod yn arweinydd y farchnad syn bwysig - nid un o'r dilynwyr.